Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Μελέτη Τεκμηρίωσης ΑΒΣ Καλοχωρίου για την έκδοση της ΚΥΑ της παρ.1 του αρθ.56 του ν.3982/2011

Μελέτη Τεκμηρίωσης  ΑΒΣ Καλοχωρίου για την έκδοση της ΚΥΑ της παρ.1 του αρθ.56  του ν.3982/2011 Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων

 

Περιεχόμενα:

Σύνοψη Μελέτης για την έκδοση απόφασης χαρακτηρισμού της περιοχής Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης ως περιοχής που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης. 

Παράρτημα Ε

Παράρτημα Ζ

Αρ. σχεδ. Τ1: Τοπογραφικό Διάγραμμα ΑΒΣ Καλοχωρίου επί χάρτου ΓΥΣ 

Αρ. σχεδ. Τ2: Τοπογραφικό Διάγραμμα ΑΒΣ Καλοχωρίου επί χάρτου ΕΚΧΑ 

Αρ. σχεδ. Τ3: Χωροταξικό Πλαίσιο περιοχής επί χάρτου ΕΚΧΑ 

Αρ. σχεδ. Τ4.1: Γεωλογικός Χάρτης περιοχής Καλοχωρίου επί χάρτου  Ι.Γ.Μ.Ε 

Αρ. σχεδ. Τ4: Εγκαταστάσεις SEVESO και περιοχές ΑΒΣ επί χάρτου ΕΚΧΑ 

Αρ. σχεδ. Τ5: Τεχνικές υποδομές επί χάρτου ΕΚΧΑ 

Αρ. σχεδ. Τ6: Εγκατεστημένες δραστηριότητες – χαρακτηρισμός ΑΒΣ Καλοχωρίου επί χάρτου ΓΥΣ 

Αρ. σχεδ. Τ7: Εγκατεστημένες δραστηριότητες – χαρακτηρισμός ΑΒΣ Καλοχωρίου επί χάρτου ΕΚΧΑ