Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνημμένος ο Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης.

 

Τα «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» (“New Industrial Parks”) αποτελούν τη δράση με κωδικό 16634 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» του σχεδίου (εφεξής «Δράση»). Η Δράση πρόκειται να υλοποιηθεί προς στήριξη της επιχειρηματικότητας, προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού Industry 4.0 στην Ελλάδα και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας παράλληλα με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, κύριο μέλημα της Δράσης είναι η δημιουργία νέων και η επέκταση και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών με πράσινο χαρακτήρα, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των βιομηχανικών πάρκων και την απανθρακοποίηση της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας.

Οι όροι της Δράσης – Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης καθορίζονται από την Πρόσκληση και τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης 16634 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», Άξονας 4.6: Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας).

 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης

υποβολής προτάσεων ορίζεται η 27η Δεκεμβρίου 2022.