Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Μετάθεση χρονοδιαγράμματος Σύμβασης έργου με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια για τον Σχεδιασμό-Σύνταξη Οδηγού Εφαρμογής/Πρόσκλησης της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» («ΕΣΑΑ») «Ελλάδα 2.0»