Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»

Τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης  «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»

Νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 23η Νοεμβρίου 2022,ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 23η Ιανουαρίου 2023.

Δείτε τη σχετική υ.α. «1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»» εδώ