Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διετία 2021-2022

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας από τους βασικούς εθνικούς πυλώνες εποπτείας αγοράς στον τομέα της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων (πλην τροφίμων, ποτών, φαρμάκων και καλλυντικών), ενημερώνει τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες/χρήστες βιομηχανικών προϊόντων για τον απολογισμό ελέγχων των βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων  αρμοδιότητάς της για τη διετία 2021-2022.

Οι Υπηρεσίες της ΓΓΒ και του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) διενήργησαν ελέγχους σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών προϊόντων  Οι επιτόπιοι έλεγχοι αφορούσαν πλήθος οικονομικών φορέων: κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς. Το αρχικό εύρος αφορούσε τουλάχιστον 8.500 βιομηχανικά προϊόντα. Στους διεξοδικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΓΓΒ και του Τμήματος Εποπτείας Αγοράς του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης), επιλέχθηκαν και ελέγχτηκαν εξ αυτών, συνολικά 2.574 «δυνητικά ύποπτα» προϊόντα.

Από τα 2.574 ελεγχθέντα βιομηχανικά προϊόντα, στα 679 προϊόντα (26%) δεν ανευρέθηκαν με αποκλίσεις (συμμορφούμενα), ενώ τα 632 προϊόντα (25%) συμμορφώθηκαν κατόπιν διορθωτικών ενεργειών των αρχών εποπτείας αγοράς και τέθηκαν σε κυκλοφορία. Στα 628 μη συμμορφούμενα προϊόντα (24%) επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις, ενώ τα υπόλοιπα 321 προϊόντα  (13%) τελούν υπό διερεύνηση. Τέλος, 314 προϊόντα (12%) δεν ήταν πλέον διαθέσιμα στην αγορά/ή δεν ενέπιπταν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Β.(άλλη περίπτωση).

Με τους μετρολογικούς  περιοδικούς  ελέγχους που διεξήχθησαν από τα Τμήματα Εμπορίου των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας,  το σύνολο των ελεγχθέντων προϊόντων ανέρχεται στα  61.830 προϊόντα.

Κατά την διετία 2021 - 2022, επιβλήθηκαν, από τις  επί μέρους Υπηρεσίες της  ΓΓΒ, τριάντα εννέα  (39) οικονομικές κυρώσεις προς οικονομικούς φορείς, με την υπογραφή αντίστοιχου αριθμού αποφάσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό των €314.360. Παράλληλα, σε όλες τις περιπτώσεις, πέραν των οικονομικών κυρώσεων, εκδόθηκε αντίστοιχος αριθμός αποφάσεων περιορισμού κυκλοφορίας μη συμμορφούμενων/ επικινδύνων προϊόντων (προσωρινή απαγόρευση διάθεσης, απόσυρση από την αγορά).

Δείτε εδώ την Έκθεση Απολογισμού Εποπτείας Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων για τη διετία 2021-2022.