Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διετία 2019-2020

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), ένας από τους βασικούς εθνικούς πυλώνες εποπτείας αγοράς στον τομέα της ασφάλειας, ποιότητας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων (πλην τροφίμων, ποτών, φαρμάκων και καλλυντικών), ενημερώνει τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες/χρήστες βιομηχανικών προϊόντων για τον απολογισμό ελέγχων των βιομηχανικών προϊόντων αρμοδιότητας της για τη διετία 2019-2020.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι αφορούσαν σε ευρύ πλήθος οικονομικών φορέων: κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς. Το αρχικό εύρος αφορούσε τουλάχιστον 8.500 προϊόντα. Στους διεξοδικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΓΓΒ, επιλέχθηκαν και ελέγχτηκαν εξ αυτών, συνολικά 845 «δυνητικά ύποπτα» προϊόντα. Από αυτά, 304 διαγνώσθηκαν ως αρχικά μη συμμορφούμενα, ενώ για τα υπόλοιπα 541  δεν ανευρέθηκαν αποκλίσεις (μη συμμορφώσεις). Παράλληλα, σε όλες τις περιπτώσεις, εκδόθηκε αντίστοιχος αριθμός αποφάσεων περιορισμού κυκλοφορίας μη συμμορφούμενων/επικινδύνων προϊόντων (προσωρινή απαγόρευση διάθεσης, απόσυρση από την αγορά). Συμπεριλαμβανομένων και των ελέγχων που διεξήχθησαν από τα Τμήματα Εμπορίου των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας καθώς και από τις Χημικές υπηρεσίες της χώρας, για τις περιπτώσεις εκείνες που εμπίπτουν στο πρωτόκολλο συνεργασίας ΓΓΒ-ΓΧΚ, τότε ο συνολικός αριθμός ελέγχων, κατά τη διετία 2019-2020, ανήλθε στους 51.984.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ:

 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ AΓΟΡΑΣ ΕΤΩΝ 2019-20 ΓΓΒ ΔΠΠ.pdf