Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διασφάλιση Ελληνικών Επιχειρηματικών Συμμετοχών στα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως εθνικό σημείο επαφής για τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της συμμετοχής Ελληνικών Επιχειρηματικών Προτάσεων στο πεδίο της Μικροηλεκτρονικής και Επικοινωνιών ΙΙ - (Important Projects of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies - IPCEI ME/CT). Σύμφωνα με την υπ. αρ. C(2023) – 08-06-2023- 3817 / final  Ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Important Project of Common European Interest on Microelectronics/Communication Technologies (IPCEI ME/CT)» διασφαλίστηκε η συμμετοχή συνολικά έξι (6) Ελληνικών εταιρειών. Οι δύο (2) εκ των οποίων ως άμεσοι εταίροι, ενώ οι τέσσερις (4) ως συνδεδεμένοι εταίροι.