Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024

Δηλώστε συμμετοχή έως την 28η Ιουνίου 2024

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2024», που απευθύνεται σε Δημόσιους Φορείς. Στόχος του Διαγωνισμού, είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αν εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή ΜΜΕ (ΜΟΝΟ για την κατηγορία «Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα») που έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής σας, σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 (ώρα 15.00)

Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να διαγωνιστείτε, είναι οι εξής:

  • Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος
  • Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
  • Στήριξη της Ψηφιακής Μετάβασης
  • Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης
  • Υποστήριξη της Βιώσιμης Μετάβασης
  • Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα*

*Ειδικά και μόνο στην κατηγορία «Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα», δύνανται να συμμετάσχουν και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:

  • 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή, που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
  • 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί το Νοέμβριο 2024 στην Ουγγαρία.

Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σας ηλεκτρονικά (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρχείου σε μορφή word και pdf), στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

E-mail: NikolopoulouO@mindev.gov.gr και Garantzioti.i@mindev.gov.gr  

Επισημαίνεται, ότι το Δελτίο Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία.

 

Το Δελτίο Συμμετοχής, το Επιχειρησιακό Εγχειρίδιο και το Ενημερωτικό Δελτίο που περιλαμβάνουν οδηγίες για τη συμμετοχή σας, είναι αναρτημένα παρακάτω.

Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en

 

Περιμένουμε τις αιτήσεις σας έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!

#EEPA2024