Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Συρματόσχοινα

Α. Εθνική Νομοθεσία

Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 765/Α/2013)

Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων:  Εναρμόνιση της Οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων.

Β. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Οδηγία 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων.