Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Τελευταία Ενημέρωση: Τετάρτη 20/3/2019

Γ.   Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Το Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» επιδιώκει τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Για την εξυπηρέτηση και την επίτευξη του ανωτέρω γενικού στόχου, σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Στήριξης ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» που αποσκοπεί μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» είναι:

 • Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
 • Αναπροσανατολισμός της μεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων και της παραγωγικής βάσης προς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
 • Αναβάθμιση της επιχειρηματικής βάσης σε τομείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες μορφές.
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ευκαιρίας / σύσταση νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών (μεταποιητικών υπηρεσιών) στο παραγωγικό σύστημα, με έμφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην
  εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας.
 • Επιχειρηματική αξιοποίηση του ζητήματος της προστασίας του περιβάλλοντος με παρεμβάσεις για αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωσης κτλ.
 • Διατήρηση για τις υφιστάμενες ή/και αύξηση των θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων θέσεων για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 1.849 επιχειρηματικά σχέδια, στα οποία αναλογεί Δημόσια Δαπάνη 184,34 εκ. ευρώ.