Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Προγράμματα «Νεανική Επιχειρηματικότητα» και «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»

 

Τελευταία Ενημέρωση: Τετάρτη 20/3/2019

Δ.  Προγράμματα «Νεανική Επιχειρηματικότητα» και «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»

Η Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ διαδέχθηκε από την ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ και υλοποιεί σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ τα Προγράμματα κρατικών ενισχύσεων «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» και «Νεανική Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με στόχο την υποστήριξη έναρξης  επιχειρηματικής δραστηριότητας για νέους και γυναίκες, κατηγορίες του πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από υψηλή ανεργία, τη μεταστροφή της επιχειρηματικότητας ανάγκης σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα εν λόγω προγράμματα εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει την επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. 

Η περίοδος υλοποίησης για τα προγράμματα αυτά έληξε στις 30/06/2013, ωστόσο συνεχίζεται η διαδικασία ολοκλήρωσής τους. Στη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» εντάχθηκαν για χρηματοδότηση 1.151 επιχειρηματικά σχέδια με δημόσια δαπάνη 44,19 εκ. ευρώ και στη «Νεανική Επιχειρηματικότητα» εντάχθηκαν για χρηματοδότηση 1.380 επιχειρηματικά σχέδια με δημόσια δαπάνη 55,97 εκ. ευρώ.