Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές»

Ε.      Πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές»

Η Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ διαδέχθηκε από την ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ και υλοποιεί σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ το Πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση –Νέες Προοπτικές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)», του ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο αποτελεί στοχευμένη πρωτοβουλία του Υπουργείου για την παροχή ενισχύσεων σε υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος, με σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων.

Πιο συγκεκριμένα, ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
  • Έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
  • Αναπροσανατολισμός της μεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
  • Αναβάθμιση της επιχειρηματικής βάσης σε τομείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες μορφές, εν προκειμένω οι κλάδοι ΚΕΥΔ.
  • Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστημα, µε έμφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικής και µη τεχνολογικής καινοτομίας.
  • Επιχειρηματική αξιοποίηση του ζητήματος της προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Διατήρηση ή / και αύξηση των θέσεων εργασίας.

Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν και εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 39 επιχειρηματικά σχέδια, στα οποία αναλογεί Δημόσια Δαπάνη 1,78 εκ. ευρώ.