Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Εκπομπή αερίων & σωματιδίων ρύπων από κινητήρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά μηχανήματα

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628

Οδηγίες

97/68/ΕΚ,

2001/63/ΕΚ,

2002/88/ΕΚ,

2004/26/ΕΚ,

2010/26/EE,

2011/88/EE,

2012/46/EE

 

υ.α. Δ13/0/121/4.1.2007 (Β΄ 53), άρθρα 20 εδ (ε) & 15 παρ. 6

υ.α. Δ13/Ο/3967/28.4.2011 (Β΄741), άρθρο 2

υ.α. Δ13/Ο/11985/29.11.2012(Β΄3181)

υ.α. Δ13/0/1096/27.1.2014 (Β` 218)