Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2016

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2016

Με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2016» που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε, είναι οι εξής:

 • Προώθηση Επιχειρηματικότητας
 • Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
 • Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
 • Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης
 • Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων
 • Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:

 • 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
 • 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί το Νοέμβριο 2016 στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Αν εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής σας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, με κάποια πρωτοβουλία / δραστηριότητα που είναι ενεργή για 2 χρόνια τουλάχιστον, σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει:

 1. Συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σας.
 2. ΥΠΟΒΟΛΗ της ανωτέρω αίτησης, καθώς και δύο (2) έντυπων αντιγράφων της πρότασής σας και ενός (1) αντιγράφου σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή με e-mail) ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ.10181, Αθήνα

Επισημαίνεται, ότι ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει την ένδειξη:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2016

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

καθώς επίσης, να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο εξωτερικά, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Βραβεία θα βρείτε εδώ.

Η αίτηση συμμετοχής και το επιχειρησιακό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει οδηγίες για τη συμμετοχή σας, αναρτώνται και στο Facebook καθώς και στο StartupGreece.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/growth/smes/ και http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα εθνικά σημεία επαφής:

ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ / ΛΗΔΑ ΣΑΝΙΩΤΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Tel: +30 210 3893822 / +30 210 3893823

Fax: +30 210 3893911

NikolopoulouO@ggb.gr και Lsanioti@ggb.gr