Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Θεσμικό Πλαίσιο Ν.3299/04

Θεσμικό Πλαίσιο Ν.3299/04

Από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου:

 • Νόμος 3299/2004
 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 35: ΄Ελεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (A΄ 261) και ν.3908/2011 (A΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)
 • Επενδυτικός Νόμος 4146/2013
 • NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4242: Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες Διατάξεις

Τροποποιήσεις:

 • Ν.3522/2006 - Εναρμόνιση με το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Περιφερειακών Ενισχύσεων
 • Ν.3470/2006 - Περιεχόμενο επιλέξιμων δαπανών
 • Ν.3468/2006 - ΑΠΕ: δαπάνες σύνδεσης με το Δίκτυο
 • Ν.3631/2008
 • N.3752/2009 - Ένταξη νέων δραστηριοτήτων, αύξηση φορολογικών κινήτρων, διαφοροποίηση κινήτρων μεγάλων επενδ. Σχεδίων κλπ.
 • N.3816/2010, αρ. 10 - Αναστολή αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων την 29/1/2010
 • N.3840/2010, αρ. 13 - Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων - Τροποποίηση διαδικασιών αξιολόγησης
 • Ν.4013/2011 - Αρθρο 18, §5 & 6 - Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων έως 31/12/2012 & το κόστος ολοκλήρωσης δεν θα υπερβαίνει το κόστος απόφασης υπαγωγής
 • Ν.4072/2012, άρθρο 241 - Ρυθμίσεις θεμάτων για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις & παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων έως 31/12/2013
 • Επενδυτικός Νόμος 4146/2013
 • NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4242: Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες Διατάξεις