Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Βοηθήματα - Εγκύκλιοι - Εργαλεία

Βοηθήματα - Εγκύκλιοι - Εργαλεία από Κεντρική Υπηρεσία

 • Εγκύκλιος Πληρωμών και Δημοσιεύσεων των Επενδυτικών Νόμων (3299/2004, 2601/1998 και 1892/90)
 • Εγκύκλιος Ορισμού Υπολόγου Επενδυτικών Νόμων
 • Εγκύκλιος Συμμετοχής Αλλοδαπών Δημόσιων Φορέων σε Επενδυτικά Σχέδια
 • Εγκύκλιος Συμπληρωματικών Οδηγιών σχετικά με Έναρξη Υλοποίησης
 • Εγκύκλιος ελέγχου γνησιότητας Εγγυητικών Επιστολών και αποδέσμευσής τους (άρθρο 8 παρ. 1 περ. αiii του ν. 3299/2004, όπως έχει τροποποιηθεί)
 • Εγκύκλιος επανεξέτασης Αιτημάτων Υπαγωγής που εκκρεμούν
 • Εγκύκλιος: Αδειοδοτήσεις Α.Π.Ε.
 • Εγκύκλιος Έναρξης Δαπανών
 • Οδηγίες για παράταση 1 έτους - βάσει Ν.3752.2009
 • Οδηγίες εφαρμογής απόφασης Εγγυητικής Επιστολής
 • Ορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων
 • Καθορισμός πυρόπληκτων περιοχών
 • Ενημερωτικός Οδηγός επιλογής και υλοποίησης ν.3299/2004
 • Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90)
 • Εγκύκλιος παροχής Οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (με παροχή δυνατότητας προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή καθώς και για τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής με δεσμευμένο λογαριασμό)