Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

A. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΔΤΕΑΕ Τμ. Α) - Βασικοί Νόμοι

Ν. 6422/34 (ΦΕΚ Α´412) - Σχετικά με την άδεια επαγγέλματος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών-Ναυπηγών

Ν. 3982/11 (ΦΕΚ Α´143), όπως τροποποιήθηκε από τον  Ν. 4072/12 (ΦΕΚ Α´86) και τον Ν. 4254/14 (ΦΕΚ Α´85) - Σχετικά με την απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Ν. 4403/16 (ΦΕΚ Α´125) - Σχετικά με παράταση αντιστοίχισης  και εν γένει  τροποποιήσεις ν.3982 &  των ΠΔ 113, 108 κλπ