Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ευρωπαϊκά & Διεθνή Θέματα

1. Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα»

2. Eυρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική

3. Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανταγωνιστικότητα

4. Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικοτητα των Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME)

5. Οδηγός για τις Επιχειρήσεις στην Ευρώπη (YourEurope Business Portal)

6. Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

7. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

8. Ευρω-μεσογειακή Βιομηχανική Συνεργασία

9. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

10. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ)

11. Διμερής Βιομηχανική Συνεργασία