Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/08/2015, η αρμοδιότητα χειρισμού των Δελτίων Βιομηχανικής Κίνησης μεταβιβάστηκε στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής - Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής - Τμήμα Μελετών, Αναλύσεων, Αξιολόγησης & Τεκμηρίωσης (Τηλ. : 213-1514874, 213-1514880, 213-1514958 . Fax : 213-1514953)