Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Παιδότοποι

Οι Διαπιστευμένοι Φορείς που έχουν λάβει έγκριση για να λειτουργούν ως αναγνωρισμένοι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο πεδίο Παιδότοποι δυνάμει της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/ Β/ 08.06.2019) μέχρι σήμερα:

Όνομα Φορέα Τρέχουσα Απόφαση
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 69ΩΖ46ΜΤΛΡ-ΚΩ8
ΚΡΟΝΟΣ ΨΟ3Λ465ΧΙ8-6ΥΝ
DQS - ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε ΩΧ3Η46ΜΤΛΡ-53Ψ
EP Certification Μ.Ι.Κ.Ε. 6ΦΔΓ46ΜΤΛΡ-5ΦΩ
EUROCERT A.E. Ψ8ΦΟ46ΜΤΛΡ-Β0Ζ
Octocert ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ
TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. Ψ3Φ946ΜΤΛΡ-ΨΜ0
TUV HELLAS A.E. 618Ω46ΜΤΛΡ-Ψ6Ψ
TARGET HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΨΠ4Τ46ΜΤΛΡ-4Ρ9
ERGOCERT HELLAS AE 6ΗΤΔ46ΜΤΛΡ-44Υ
SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΕ5246ΜΤΛΡ-ΨΚΣ