Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Παιδότοποι

Οι Διαπιστευμένοι Φορείς που έχουν λάβει έγκριση για να λειτουργούν ως αναγνωρισμένοι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο πεδίο Παιδότοποι δυνάμει της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/ Β/ 08.06.2019) μέχρι σήμερα:

Όνομα Φορέα Τρέχουσα Απόφαση
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 9ΩΒΔ46ΝΛΣΞ-ΤΥΠ
ΚΡΟΝΟΣ Ψ1ΠΛ46ΜΤΛΡ-0ΦΑ
DQS - ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε 609Ι46ΝΛΣΞ-ΡΓ2
EP Certification Μ.Ι.Κ.Ε. 6ΦΔΓ46ΜΤΛΡ-5ΦΩ
EUROCERT A.E. 61ΒΘ46ΝΛΣΞ-Β6Β
Octocert 6IΠΧ46ΜΤΛΡ-Λ1Η
TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. 9Ξ8Ω46ΜΤΛΡ-69Ε
TUV HELLAS A.E. 9Π0Ζ46ΜΤΛΡ-Π0Η
TARGET HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΨΠ4Τ46ΜΤΛΡ-4Ρ9
ERGOCERT HELLAS AE Ψ5ΧΤ46ΜΤΛΡ-Κ2Τ
SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6ΝΚ046ΜΤΛΡ-75Ζ