Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Παιδότοποι

Οι Διαπιστευμένοι Φορείς που έχουν λάβει έγκριση για να λειτουργούν ως αναγνωρισμένοι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο πεδίο Παιδότοποι δυνάμει της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/ Β/ 08.06.2019) μέχρι σήμερα:

Όνομα Φορέα Τρέχουσα Απόφαση
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ΨΠΤΜ46ΝΛΣΞ-69Μ
ΚΡΟΝΟΣ Ρ69746ΝΛΣΞ-77Φ
DQS - ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε 609Ι46ΝΛΣΞ-ΡΓ2
EP Certification Μ.Ι.Κ.Ε. 9ΩΧ84ΝΛΣΞ-26Π
EUROCERT A.E. 91Σ746ΝΛΣΞ-95Θ
Octocert 6IΠΧ46ΜΤΛΡ-Λ1Η
TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. 650Χ46ΝΛΣΞ-ΣΑ7
TUV HELLAS A.E. Ψ0246ΝΛΣΞ-Μ3Π
TARGET HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΨΠ4Τ46ΜΤΛΡ-4Ρ9
ERGOCERT HELLAS AE Ψ93Ρ46ΝΛΣΞ-4ΚΟ
SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6ΝΚ046ΜΤΛΡ-75Ζ