Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Υποέργο 3: Μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της χειροτεχνίας & καλλιτεχνικής βιοτεχνίας

 

Τελευταία Ενημέρωση: 9/5/2024

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει αναλάβει και υλοποιεί πρωτοβουλίες στοχευμένων δράσεων για τη στρατηγική ανάπτυξη της χειροτεχνικής επιχειρηματικότητας. Μέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ υλοποιήθηκε μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της Χειροτεχνίας και Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας ανά κλάδο. Το έργο υλοποιήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία με διακριτικό τίτλο «PREMIUM CONSULTING» και διήρκησε 14 μήνες με συνολικό κόστος 40.797,59€.

Στο πλαίσιο του έργου:

(1) Καταγράφηκαν περίπου 11.000 επιχειρήσεις, κατανεμημένες σε είκοσι πέντε κλάδους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ με τη συμβολή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και των Επιμελητήριων της Χώρας (Παραδοτέο 1).

(2) Καταγραφή των ΚΑΔ ανά κλάδο (Παραδοτέα 1 και 5).

(3) Ανάπτυξη διαδραστικού ψηφιακού εργαλείου (dashboard) δημόσιας χρήσης για τον προσδιορισμό της χωροταξικής κατανομής ανά περιφέρεια και γεωγραφική ενότητα. Μπορείτε να επιλέξετε τα φίλτρα που σας ενδιαφέρουν και τη γεωγραφική ενότητα. Τα διαθέσιμα φίλτρα είναι:

 • Κλάδος
 • ΚΑΔ, κύριος ή δευτερεύων,
 • Περιφέρεια,
 • Νομική Μορφή,
 • Ταχυδρομικός Κώδικας.

Το εργαλείο αυτό δύναται να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία ενός ψηφιακού "Εθνικού Μητρώου Χειροτεχνικής Επιχειρηματικότητας" καθώς περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία των επιχειρήσεων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, διαθέσιμα για αποκλειστική χρήση της αρμόδιας δημόσιας Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, στο δημόσιας χρήσης εργαλείο δεν αναφέρονται οι επωνυμίες των επιχειρήσεων.

(3) Επεξεργασία των αποτελεσμάτων από πρωτογενής έρευνα σε 500 επιχειρήσεις και περίπου 40 συλλογικούς φορείς. Προσδιορίσθηκαν τα ειδικότερα δεδομένα για την κατάρτιση στοχευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ανάδειξης κατάλληλων δημόσιων πολιτικών όπως νομοθεσία, σήμανση/πιστοποίηση (Παραδοτέα 2 και 3).

Δείτε τα σχετικά γραφήματα.

(4) Διοργάνωση ημερίδας - εργαστηρίου προκειμένου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της μελέτης στους άμεσα ενδιαφερόμενους χειροτεχνικούς κλάδους και να δοθεί δυνατότητα ανοικτής συζήτησης με τους εκπροσώπους αυτών (Παραδοτέο 4).

Δείτε το σχετικό βίντεο.

(5) Καταγραφή συμπερασμάτων και προτάσεων σε τρεις άξονες (Παραδοτέο 5):

 • Πλαίσιο κανονιστικών παρεμβάσεων (όπως π.χ. κλάδοι, ορισμοί, δημιουργία μητρώου, χειροτεχνική σήμανση, γεωγραφικές ενδείξεις, διεθνοποίηση, δικτύωση).
 • Προσδιορισμός αναγκών σε δεξιότητες, προγράμματα κατάρτισης & μεταφορά γνώσεων στο ανθρώπινο δυναμικό της χειροτεχνίας.
 • Προτάσεις χρηματοδοτικών παρεμβάσεων.

 

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν επίσης οι παρακάτω ενημερωτικές ημερίδες και επισκέψεις:

Α) Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 12/09/2022, με θέμα: «Χειροτεχνική Επιχειρηματικότητα και Επαγγελματικές Δεξιότητες στη Βιομηχανία 4.0».

 Κοινή διοργάνωση από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθήνας -  Θεσσαλονίκης - Πειραιά.

Β) Ανοικτή συζήτηση - ενημέρωση:

 • στο Επιμελητήριο Χανίων, 7/12/2022,
 • στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, 8/12/2022.

Γ) στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Αγγειοπλαστών και στα εργαστήρια κεραμικής του Δήμου Θραψανού Ηρακλείου Κρήτης, 9/12/2022.

--------------------------

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσίαση Υποέργου 3 / Χαρτογράφηση τομέων χειροτεχνίας και καλλιτεχνικής βιοτεχνίας: https://www.youtube.com/watch?v=MhNZLfySRf0&t=5s

Προβλήματα και ανάγκες του κλάδου της χειροτεχνίας: https://www.youtube.com/watch?v=UiPWmCDPK9Y&t=5s

Στοχευμένες παρεμβάσεις στον κλάδο της χειροτεχνίας: https://www.youtube.com/watch?v=Q69DXNyWwxY

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα Παραδοτέα από τους παρακάτω συνδέσμους.