Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Συνέδριο «Εθνικό Παρατηρητήριο: Δημόσιες πολιτικές με αξιόπιστα δεδομένα για τις ΜμΕ»

 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 3/6/2024

 

Στις 1-2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών το Συνέδριο που διοργάνωσε η Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ της ΓΓΒ με θέμα:

«Εθνικό Παρατηρητήριο: Δημόσιες πολιτικές με αξιόπιστα δεδομένα για τις ΜμΕ»

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσίαση Συνεδρίου 1-2 Νοεμβρίου 2023 για το Εθνικό Παρατηρηρτήριο για τις ΜμΕ: https://www.youtube.com/watch?v=LyaAuwCDVAQ

Συνοπτική παρουσίαση 1ης ημέρας του Συνεδρίου για το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ - Συμμετέχοντες/ουσες: https://www.youtube.com/watch?v=FD-wj1SMTbI

Συνοπτική παρουσίαση 2ης ημέρας του Συνεδρίου για το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ: https://www.youtube.com/watch?v=duAcGhHGWKQ&t=6s

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις του Συνεδρίου.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Γενική παρουσίαση του Παρατηρητηρίου

 

Παρουσιάσεις 1ης ημέρας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εκθέσεις Ανταγωνιστικότητας, κατάσταση και προοπτικές των ΜμΕ στην Ελλάδα, 2013-2022.

Παρουσίαση Συνολικού Έργου του Παρατηρητηρίου, Εισαγωγική  Παρουσίαση από τη Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ.

Παρουσίαση Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας, Υποέργο 1.

Παρουσίαση πρωτογενών μελετών σε ΜμΕ και σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, Υποέργο 1.

Παρουσίαση κλαδικών και θεματικών μελετών, Υποέργο 1.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υποέργου 1.

 

Βιντεοπαρουσίαση Συνεδρίου (Ημέρα 1η): https://www.youtube.com/watch?v=igaM_Rajh9I

 

 

Παρουσιάσεις 2ης ημέρας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μελέτη για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών ΜμΕ με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παρουσίαση έρευνας πεδίου για τις χρηματοδοτικές ανάγκες, Υποέργο 2.

Υφιστάμενα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Κανονιστικό Πλαίσιο Εφαρμογής - Καλές πρακτικές στην Ευρώπη, Υποέργο 2.

Χρηματοδοτικά εργαλεία - δράσεις Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Κεντρική Παρουσίαση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υποέργου 2.

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της επιχειρηματικής χειροτεχνίας και καλλιτεχνική βιοτεχνίας

Μελέτη και Αποτελέσματα πρωτογενών ερευνών για τη χαρτογράφηση της Χειροτεχνίας & Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, Υποέργο 3.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υποέργου 3.

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανάπτυξη Οικονομετρικών Υποδειγμάτων για τη συνεισφορά των ΜμΕ στην ελληνική οικονομία

Η συνεισφορά των επιχειρήσεων ανά μέγεθος με έμφαση στις ΜμΕ, Υποέργο 4.

Η συνεισφορά της μεταποίησης, Υποέργο 4.

Η αλληλεξάρτηση της μεταποίησης με τους υπόλοιπους τομείς, Υποέργο 4.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υποέργου 4.

 

 

Βιντεοπαρουσίαση Συνεδρίου (Ημέρα 2η): https://www.youtube.com/watch?v=c9WyCMupD60

 

 

smes observatory conference