Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Συνέδριο «Εθνικό Παρατηρητήριο: Δημόσιες πολιτικές με αξιόπιστα δεδομένα για τις ΜμΕ»

 

Στις 1-2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών το Συνέδριο που διοργάνωσε η Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ της ΓΓΒ με θέμα:

«Εθνικό Παρατηρητήριο: Δημόσιες πολιτικές με αξιόπιστα δεδομένα για τις ΜμΕ»

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις του Συνεδρίου.

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Γενική παρουσίαση του Παρατηρητηρίου

 

Παρουσιάσεις 1ης ημέρας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εκθέσεις Ανταγωνιστικότητας, κατάσταση και προοπτικές των ΜμΕ στην Ελλάδα, 2013-2022.

Παρουσίαση Συνολικού Έργου του Παρατηρητηρίου, Εισαγωγική  Παρουσίαση από τη Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ.

Παρουσίαση Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας, Υποέργο 1.

Παρουσίαση πρωτογενών μελετών σε ΜμΕ και σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, Υποέργο 1.

Παρουσίαση κλαδικών και θεματικών μελετών, Υποέργο 1.

 

 

Παρουσιάσεις 2ης ημέρας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μελέτη για την ενίσχυση της ρευστότηταςς των ελληνικών ΜμΕ με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Παρουσίαση έρευνας πεδίου για τις χρηματοδοτικές ανάγκες, Υποέργο 2.

Υφιστάμενα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Κανονιστικό Πλαίσιο Εφαρμογής - Καλές πρακτικές στην Ευρώπη, Υποέργο 2.

Χρηματοδοτικά εργαλεία - δράσεις Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Κεντρική Παρουσίαση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της επιχειρηματικής χειροτεχνίας και καλλιτεχνική βιοτεχνίας

Μελέτη χαρτογράφησης Χειροτεχνίας, Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, Θεσμικό Πλαίσιο, Διεθνείς Καλές Πρακτικές, Υποέργο 3.

Αποτελέσματεα πρωτογενών ερευνών σε συλλογικούς φορείς και επιχειρήσεις, Εργαλείο Ψηφιακή χαρτογράφησης, Υποέργο 3.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ανάπτυξη Οικονομετρικών Υποδειγμάτων για τη συνεισφορά των ΜμΕ στην ελληνική οικονομία

Η συνεισφορά των επιχειρήσεων ανά μέγεθος με έμφαση στις ΜμΕ, Υποέργο 4.

Η συνεισφορά της μεταποίησης, Υποέργο 4.

Η αλληλεξάρτηση της μεταποίησης με τους υπόλοιπους τομείς, Υποέργο 4.

 

 

smes observatory conference