Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Νέα-Ανακοινώσεις

Κοινή Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της Γενικής Γραμματείας Εργασίας, για την επικείμενη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία για τους Ελληνικούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας με Θέμα: «Ενημέρωση για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs - EDIHs) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027» (Digital Europe Programme)

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την επιχείρηση υπό την επωνυμία «ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (σε έντυπη μορφή), με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς, με αντικείμενο «Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Ελλάδα με στόχο την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και νέων μέτρων διαδοχής», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Έργου έργου: «Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models» με ακρωνύμιο «Success Road» και κωδικό έργου PGI06072 που σ

Το σχέδιο της διαβούλευσης αναρτήθηκε σήμερα στο πεδίο «Διαβουλεύσεις» της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδιαίο αριθμό 20DIAB000009495.

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ

 

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2020

Δηλώστε συμμετοχή έως τις 12 Ιουνίου 2020

Στις 6.03.2020  εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της υπʼ αριθμ 16513/11-02-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην υλοποίηση του έργου: «Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models» και κωδικό έργου PGI06072 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας  INTERREG Europe 2014-2020.

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (02/2020) για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης, Συντονισμού και Επικοινωνίας  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Έργου έργου: «Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models» με ακρωνύμιο «Success Road» και κωδικό έργου PGI06072 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην υλοποίηση του έργου: «Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models» με ακρωνύμιο «Success Road» και κωδικό έργου PGI06072 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020
 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τη θέσπιση του Διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, μία ελληνική πρόταση κατέκτησε το πρώτο Βραβείο στην κατηγορία «Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων».