Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων “Ideas Powered for Business SME Fund”

Το “Ideas Powered for Business SME Fund” αποτελεί πρόγραμμα επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual property rights). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Single Market Progamme/COSME-SME Pillar της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δράση: Erasmus for Young Entrepreneurs (SMP-COSME-2021-EYE) – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο πρόσκλησης :

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2022

Δηλώστε συμμετοχή έως την 1η Ιουλίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος, DG Defence Industry & Space,

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 9 Δεκεμβρίου 2021.
Αρμόδιος φορέας: DG Defence Industry & Space

Πληροφορίες: Funding and tender portal

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενιαίας Αγοράς (Single Market Program / COSME – Competitiveness SMEs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 30 Νοεμβρίου 2021.
Αρμόδιος φορέας: European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA).

Ο Διαγωνισμός Δοκιμίου για Νέους 2021 διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ και δίνει την  ευκαιρία στους νέους  ηλικίας 18-25 ετών να μοιραστούν ιδέες και απόψεις με άτομα και σημαντικούς φορείς από το χώρο της επιχειρηματικότητας και των ΜμΕ.

Δημοσιεύτηκαν η ετήσια έκθεση επιδόσεων των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων,  με τα συνοδευτικά έγγραφα καθώς και η ετήσια έκθεση για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, τις  οποίες συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ετήσια βάση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των ΚΜ. (επιλογή στο ggb.gr "Επιχειρηματικότητα/ Εθνικό Παρατηρητήριο Μμε" ή απευθείας στον σύνδεσμο https://www.ggb.gr/el/SME_Envoy_for_Greece