Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Νέα-Ανακοινώσεις

7η Τροποποίηση Πρoγράμματος κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» 

Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 και πιο συγκεκριμένα:

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) ενημερώνει σχετικά με την πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή αιτήσεων για την έκδοση του Βραβείου Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ για το 2023. Το EU Product Safety Award διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Παρατίθεται στα Ελληνικά, η πρόσκληση της ΕΕ:

 

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) ενημερώνει καταναλωτές και οικονομικούς φορείς ότι εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2023 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - OJEU L135/23.05.2023).

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 26/6/2023, σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά την  Έγκριση ή  τη Γνωστοποίηση Εγκατάστασης και Λειτουργίας, ανά  κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του ν.4302/2014 και κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011», η οποία αφορά στον καθορισμό των ΠΠΔ για τις δραστηριότητες του Άρθρου 18, Παρ.

Δείτε τη σχετική υ.α. 10η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» εδώ

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων για το Τμήμα ΙΙ ορίζεται η 18η Μαΐου 2023

Δείτε τη σχετική υ.α. 9η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με παράταση υποβολής προτάσεων στο Τμήμα ΙΙ για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» εδώ