Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Νέα-Ανακοινώσεις

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00. 

Δείτε τη σχετική Υ.Α. εδώ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

 

Νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 23η Δεκεμβρίου 2022,ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2023.

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ», στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ως προς την Πρόσκληση, τροποποιούνται τα ακόλουθα:
α. η παρ. 9, ως προς την έναρξη και λήξη υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων,
β. η παρ. 10, ως προς τη διασφάλιση της υποχρέωσης διαφάνειας σχετικά με τη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων.

Νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2022,ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2023.

Νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2022,ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023.

Τροποποίηση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ», στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

Ως νέα ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023.