Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Νέα-Ανακοινώσεις

Ο Διαγωνισμός Δοκιμίου για Νέους 2021 διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ και δίνει την  ευκαιρία στους νέους  ηλικίας 18-25 ετών να μοιραστούν ιδέες και απόψεις με άτομα και σημαντικούς φορείς από το χώρο της επιχειρηματικότητας και των ΜμΕ.

Δημοσιεύτηκαν η ετήσια έκθεση επιδόσεων των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων,  με τα συνοδευτικά έγγραφα καθώς και η ετήσια έκθεση για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, τις  οποίες συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ετήσια βάση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των ΚΜ. (επιλογή στο ggb.gr "Επιχειρηματικότητα/ Εθνικό Παρατηρητήριο Μμε" ή απευθείας στον σύνδεσμο https://www.ggb.gr/el/SME_Envoy_for_Greece

Η λειτουργία του ιστότοπου www.ggb.gr θα διακοπεί από Κυριακή 4/7/2021 20:00 έως Δευτέρα 5/7/2021 17:00 για τεχνικούς λόγους.
 

Εκδόθηκε στις 17-05-2021 η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Δικτυώσεις». Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ: 043ΚΕ, α/α ΟΠΣ:4900. Δείτε αναλυτικά:

Αθήνα, 14 Απριλίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

O Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών δημοσιεύουν Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή  στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος –  ΣΕΚΕΕ (Important Project of Common European Interest – IPCEI) στον τομέα της αλυσίδας αξίας «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου».

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2021

Δηλώστε συμμετοχή έως τις 2 Ιουλίου 2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την επιλογή Αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «Μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της Χειροτεχνίας Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας ανά κλάδο», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 3 και εντάσσεται στη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη με τίτλο «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ - Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφ