Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Μηχανημάτων, Μεταφορικών Μέσων και Εγκαταστάσεων Χώρων Αναψυχής

Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Ν. 4072/2012 (80Α΄) και γενικά έχει τις αρμοδιότητες της διεύθυνσης στα ειδικότερα θέματα  του τμήματος σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή χρήσης και λειτουργίας βιομηχανικών προϊόντων, όπως, μηχανήματα, ανυψωτικά, σκάφη αναψυχής, τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου και εκπομπής ρύπων σε ορισμένες κατηγορίες αυτών, εγκαταστάσεις και πάρκα αναψυχής, παιδικές χαρές και χώρους παιχνιδιού και συσκευές αερολυμάτων.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

       

1

Μηχανήματα

Οδηγίες

2009/127/ΕΚ

2006/42/ΕΚ

Π.Δ. 81/2011 (Α΄197)

Π.Δ. 57/2010 (Α΄97)

2

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων

-

ΚΥΑ 15085/593/20.8.2003 (Β΄1186)

3

Εκπομπή αερίων & σωματιδίων ρύπων από κινητήρες εσωτερικής καύσης σε μη οδικά μηχανήματα

Οδηγίες

97/68/ΕΚ

2001/63/ΕΚ

2002/88/ΕΚ

2004/26/ΕΚ

ΥΑ Δ13/0/121/4.1.2007   (Β΄ 53)

ΥΑ Δ13/Ο/11985/29.11.2012(Β΄3181)

ΥΑ Δ13/Ο/3967/28.4.2011 (Β΄741)

ΥΑ Δ13/0/1096/27.1.2014 (Β` 218)

4

Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

 

Οδηγίες

2000/14/ΕΚ

2005/88/ΕΚ

 

ΚΥΑ 37393/2028/29-9-2003 (Β΄1418)

ΚΥΑ Η.Π. 9272/471/2-3-2007 (Β΄ 286)

5

Σκάφη αναψυχής

Οδηγίες

94/25/ΕΚ

2003/44/ΕΚ

2013/53/EK

ΚΥΑ 4841/Φ7Β/52/97 (Β΄111)

ΚΥΑ 4113.183/01/2004 (Β΄1613)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

1

Συσκευές αερολυμάτων

Οδηγίες

2013/10/ΕΚ

2008/47/ΕΚ

94/1/ΕΟΚ

75/324/ΕΟΚ

ΚΥΑ 3937/233/1.4.2014 (Β΄925)

ΚΥΑ 3608/370/7.4.2010 (Β΄398)

ΚΥΑ 20683/2134/17.11.1987 (Β΄634)

ΚΥΑ 3312/705/17.2.1995 (Β΄130)