Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Eπικίνδυνες Ουσίες σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (RoHS)

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οδηγίες

2011/65/ΕΕ

 

2002/95/EC

 

ΠΔ 114/2013 (Α΄147)

ΚΥΑΟΙΚ11532/1106/2014

ΚΥΑΟΙΚ5655/ΔΤΒΝ89/2015

 

ΠΔ. 117/2004 (Α΄82)