Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ασφάλεια παιχνιδιών

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οδηγίες

2009/48/ΕΚ

 

όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις αυτής:

 

2012/7/ΕΕ

 

2014/79/ΕΕ

2014/81/ΕΕ

2014/84/ΕΕ

Διορθωτικό στην 2009/48/ΕΚ

(EE L 355/92/31.12.2013)

 

Κανονισμός  (ΕΕ)  Αριθ. 681/2013

 

 

ΚΥΑ 3669/194/5.4.2011 (Β΄549)

 

         ΚΥΑ 996/31/29.1.2013 (Β΄ 137)

(αφορά την θέσπιση νέου ορίου για το Κάδμιο και λοιπές διατάξεις)

 

       ΚΥΑ 69151/1112/25.6.2015(Β’ 1282) (αφορά την επιτρεπόμενη χρήση του Νικελίου  και  των τιμών των χημικών ουσιών TCEP, TCPP, TDCP και Δισφαινόλης Α και το διορθωτικό στην οδηγία)    

 

(αφορά τη  θέσπιση νέου ορίου για το Βάριο)