Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Εγχειρίδια εφαρμογής της οδηγίας 2009/48/ΕΚ

  1. Aσφάλεια παιχνιδιών - Εγχειρίδιο
  2. Εναρμονισμένα Πρότυπα στο πλαίσιο της Νέας Οδηγίας
  3. Επεξηγηματικό Έγγραφο Καθοδήγησης για την Οδηγία 2009/48/ΕΚ
  4. Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για την Νέα Οδηγία - Ερωτήσεις - Απαντήσεις
  5. Toy Safety Directive 2009-48-EC Technical documentation guidance document
  6. Πρακτικός Οδηγός - νομικές υποχρεώσεις Οικον. φορέων
  7. Συμβουλές για την ασφάλεια των παιχνιδιών
  8. Οδηγός για τον κανονισμό CLP